Taxi åkeri och företag

  Mazen Data

Starta eget taxiföretag

Krav

  • Du är minst 18 år.

Kunskapsprov

Delprov 1 Juridik

Delprov 2 Företagsledning och ekonomisk ledning av ett företag

Delprov 3 Tekniska normer, driftförhållanden och trafiksäkerhet

Delprov 4 Fallstudier – ett tillämpningsprov.

Hos oss kan du klara proven för att starta eget taxiföretag snabbt och enkelt.

Anmälan gäller 1 år och det ingår material, undervisning och så läser man data och pärmar för att klara proven hos trafikverket.

Pris: 4800 exklusive moms.